Müşavirlik – Danışmanlık

ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI/GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ:

            ADEN MÜHENDİSLİK MİMARLIK ve ENERJİ yönetiminin bütün süreçlerinde çevre duyarlılığı ve çalışanların sağlık ve emniyetleri temel öncelik oluşturmaktadır. Bu yöndeki hedeflerimiz çevre ve insan sağlığına zarar gelmemesi adına gerekli tedbirleri alarak çevre ve sağlık/güvenlik sistemimizi sürekli gelişimini sağlamaktır.

            Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki gereklilikleri gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz;

  1. Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden  belirleyip gerekli önlemleri almak,
  2. Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak,
  3. Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
  4. Müşterilerimizin ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizin sağlık ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, gerekli görüldüğünde ilgili eğitimin verilmesini sağlamak,
  5. Çevre ve İş Güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak,
  6. Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlamasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmak,
  7. Politikamızı sürekli ilgili taraflar için ulaşılabilir kılmak.

ADEN MÜHENDİSLİK MİMARLIK ve ENERJİ’ in tüm personeli insan ve çevre sağlığının korunmasından sorumludur. Şantiyeler, tesisler ve şirket merkezinde yöneticiler, bu politikayı tüm çalışanlara benimsetmek ve uygulatmakla yükümlüdürler.