ADEN MÜH. MİM. ve ENERJİ

ADEN MÜH. MİM. ve ENERJİ

YAPILARINIZ DEPREME HAZIR MI ?

YAPILARIN DEPREME DAYANIKLILIK ANALİZİ VE GÜÇENLİNDİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMA METODOLOJİSİ

YAPIYA AİT RESMİ KURUMLARCA ONAYLANMIŞ PROJE VE RAPORLARIN  İNCELENMESİ

Yapılara ait resmi kurumlar (belediye, imo, diğer mesleki odalarca ve üniversiteler) tarafından verilmiş proje ve raporların yapının ruhsat tarihindeki   deprem yönetmeliklerine uygun olup olmadığının tespitlerin yapılması.

Projesiz ve İskansız yapıların yerinde mevcut rölevesi alınıp projelerinin mevcut deprem yönetmeliğine göre uygunluğunun tespit edilmesi.

Bina-Güçlendirme-Avantajları-nelerdir-76

YAPI ÜZERİNDE YAPILACAK GÖZLEM, İNCELEME VE DENEYLER

Yapıda ihtiyaç duyulan beton basınç ve çelik çekme dayanımlarına ilişkin test raporlarının hazırlanması.

Yapının fay hattı üzerindeki konumunun belirlenmesi ve oturduğu jeolojik zemin etüdlerinin  kontrolü.

WhatsApp-Image-2019-03-15-at-22.02.57-10